Overview

razokuloverとkorotoroは結婚へ向けて動き出したらしい。式とかもろもろのものの購入などについてここで管理するよ

Issue tracking

View all issues | Calendar | Gantt

Members

開発者: lover razoku, toro koro